MEGAPAK

,,MEGA – PAK” D. O. O.

AmbalazaPreduzece ,,Mega – pak” d.o.o. osnovano je novembra meseca 2006. godine a pocelo je sa radom juna meseca 2007. godine. Osnovna delatnost preduzeca je proizvodnja transportne ambalaze (kartonskih kutija) od valovitog kartona. Kartonske kutije proizvodimo od troslojne i petoslojne valovite lepenke razlicitih kvaliteta a po specifikaciji kupca (narucioca).

Proizvodnja u D.O.O „Mega pak-u, krenula je proizvodnju sa samo cetiri radnika, a danas upošljavamo 33 radnika.

Posedujemo sopstvena vozila za isporuku proizvoda do kupca.

Krajem 2011 god.krecemo sa Implemetacijom Standarda JUS ISO 9001:2008, a sredinom marta 2012 god.zvanicno dobijamo Sertifikat da posedujemo Sistem menadzmenta kvalitetom,(QMS).

Proizvodna hala se prostire na površini od oko 1200 m2.Sa proizvodnom halom je povezan magacin sirovine na površini od oko 1300m2,kupljen je i magacin za skladištenje gotovog proizvoda površine 1000 m2,koji je kapaciteta 1000 paletnih mesta,a u procesu je i izgradnja Upravne zgrade.

Naš cilj i vizija kojima tezimo su:

-Stalno zadovoljstvo kupaca kvalitetom naših proizvoda,
-Profitabilnije poslovanje uz vecu dobit;
-Ulaganje u tehnologiju i strucni kadar;
-Veci standard svih zaposlenih.