MEGAPAK

KONTAKT

Ambalaza
Sedište: Svetosavska 9, 26327 Banatska Subotica
Registarski broj: 18357/07
Maticni broj: 20226978
PIB: 104749606
Šifra delatnosti: 8292
Tekuci racuni:
Banka Intesa:160-268643-23;
Komercijalna banka:205-203298-33;
Hypo Alpe Adria Bank:165-27644-48.
Ogranak broj 1:Beogradsk put BB, 26300 Vršac
Tel :+381 13 83 72 92
+381 13 83 72 94
Fax: +381 13 83 72 86
E-mail:info@megapak.rs